Odstranění silničního značení a nátěru

Silniční značení

Odstraníme a podklad nebude poškozen.

Podlahový nátěr

Odstraníme jakýkoliv podlahový nátěr.