Materiál nedeformujeme

Voda v procesu tryskání "chladí" materiál a odstraňuje tření a tím i teplo, nedochází k deformaci materiálu. Ani u tenkých plechů.

Bezpečně a bez jiskry

Voda potlačuje prach, jiskry a statickou elektřinu. Bezprašné tryskání je bezpečné. Kontejner CNG na BENZINĚ tryskán za provozu.

S minimem odpadu

Pouze voda a abrazivo do velikosti do 0,5mm. Tryskáno 34 metrů běžných trámů a foto bez úklidu.

Nově od 7/2024 děláme i jemné čištění které se hodně odlišuje od tlakového čištění, nenarušuje povrch materiálu a je biologicky odbouratelné pouze ve vodě. Stejně jako prostředky které běžně používáte na čištění vašich domácností nebo na praní.