Materiál nedeformujeme

Voda v procesu tryskání "chladí" materiál a odstraňuje tření a tím i teplo, nedochází k deformaci materiálu. Ani u tenkých plechů.

Bezpečně a bez jiskry

Voda potlačuje prach, jiskry a statickou elektřinu. Bezprašné tryskání je bezpečné. Kontejner CNG na BENZINĚ tryskán za provozu.

S minimem odpadu

Pouze voda a abrazivo do velikosti 0,5mm. Tryskáno 34 metrů běžných trámů a foto bez úklidu.