Chemické odstraňování barev jde ruku v ruce s množstvím nečistot a použitím velkého množství leptavých látek.
 Broušení má velmi nízkou účinnost a suché pískování snadno deformuje plech. 


Naše bezprašné tryskání je nejrychlejší, nejjednodušší a nejčistší způsob na odstranění barev a koroze.  

Materiál nedeformujeme

Voda v procesu tryskání "chladí" materiál a odstraňuje tření a tím i teplo, nedochází k deformaci materiálu. Ani u tenkých plechů.

Bezpečně a bez jiskry

Voda potlačuje prach, jiskry a statickou elektřinu. Bezprašné tryskání je bezpečné. Kontejner CNG na BENZINĚ tryskán za provozu.

S minimem odpadu

Pouze voda a abrazivo. Nepoužíváme písek ale pálenou hlínu. Tryskáno 34 metrů běžných trámů a foto bez úklidu.