Renovace podvozku a rámů

Voda v procesu tryskání odstraňuje tření a tím i teplo - takže nedochází k deformaci materiálu. Ani tenkých rezavých plechů. Běžně zabere cca 3 hodiny tryskání. Podvozek musí kompletně demontován a umožněno naklonění o 90°

Tatra 603 - kompletně shořela, ten skroucený plech způsobil požár a ne naše tryskání!

Offroad